Woonkostentoeslag aanvragen

Als uw inkomen plotseling daalt, kunt u problemen krijgen met het betalen van uw huur of hypotheek. Misschien kunt u woonkostentoeslag krijgen. U krijgt dan een tijdelijke bijdrage van de gemeente. Zo kunt u de huur of hypotheek makkelijker betalen.

Aanpak

Zo vraagt u de woonkostentoeslag aan:

U vraagt de woonkostentoeslag aan bij de gemeente.

Voor de aanvraag heeft u nodig:

  • een kopie van het identiteitsbewijs en u en uw eventuele¬†partnerb
  • een bewijs van de kosten van de woning
  • de teruggaaf van de Belastingdienst (bij eigen woningbezit)
  • een bewijs van uw inkomen, zoals een salarisstrook
  • een overzicht van uw vermogen
  • een overzicht van uw schulden
  • de polissen van uw verzekeringen
  • als u gescheiden bent: uw echtscheidingsgegevens

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving