Digitaal Loket

Vuur stoken in de openlucht

U mag vuur stoken in de openlucht als het gaat om:

 • vuur door kaarsen, fakkels en dergelijke
 • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven (mogen geen afvalstoffen worden verbrand)
 • vuur voor koken, bakken en braden.

In alle andere gevallen mag u geen vuur stoken in de open lucht.

Wilt u toch vuur stoken in de open lucht dan kunt u een ontheffing aanvragen voor:

 • het verbranden van snoeihout in het buitengebied
 • een vreugdevuur tijdens Pasen


Aanpak: 

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

 • waarom u vuur wilt stoken
 • waar u dat precies wilt doen
 • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
 • hoe groot het vuur zal zijn
 • of u door het vuur schade verwacht toe te brengen aan wilde dieren of planten in natuurgebieden van de gemeente
 • zo ja, welke schade u verwacht 

Termijn: 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.Voorwaarden: 

Voorwaarden voor vuur stoken in de openlucht zijn o.a.:

 • de aanvrager is meerderjarig
 • de aanvrager en de eigenaar van de grond zijn bekend met de stookvoorschriften
 • het vuur stoken mag geen gevaar of schade opleveren voor de omgeving
 • er wordt gestookt met onvervuild brandhout (ongeverfd, niet geïmpregneerd)
 • bij extreme droogte (fase 2) afgekondigd door de veiligheidsregio Twente (zie hiervoor de website www.natuurbrandrisico.nl ) of bij windkracht 4 bft (Beaufort) of meer is geen open vuur (zoals vuurkorven, kampvuur e.d.) toegestaan.

 


Bezwaar: 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.Contact: 

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.