Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om mensen, wilde dieren en planten te beschermen. Wilt u toch vuur stoken? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u geen ontheffing nodig heeft. Veroorzaakt u geen overlast? En vormt het vuur geen gevaar voor de omgeving? Dan mag u zonder ontheffing:

 • kaarsen en fakkels branden
 • vuur stoken in terrashaarden en vuurkorven
 • barbecueën (zolang er geen barbecueverbod geldt)

Aanpak

Om een ontheffing aan te vragen, geeft u door:

 • waarom u vuur wilt stoken
 • waar u dat precies wilt doen
 • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
 • hoe groot het vuur zal zijn
 • of u door het vuur schade verwacht toe te brengen aan wilde dieren of planten in natuurgebieden van de gemeente
 • zo ja, welke schade u verwacht 

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

Voorwaarden voor vuur stoken in de openlucht zijn o.a.:

 • de aanvrager is meerderjarig
 • de aanvrager en de eigenaar van de grond zijn bekend met de stookvoorschriften
 • het vuur stoken mag geen gevaar of schade opleveren voor de omgeving
 • er wordt gestookt met onvervuild brandhout (ongeverfd, niet geïmpregneerd)
 • bij extreme droogte (fase 2) afgekondigd door de veiligheidsregio Twente (zie hiervoor de website www.natuurbrandrisico.nl ) of bij windkracht 4 bft (Beaufort) of meer is geen open vuur (zoals vuurkorven, kampvuur e.d.) toegestaan.

 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.