Vragen over jeugd en gezin

Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over school of voeding. Of over problemen thuis. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) krijgt u uitleg, advies en hulp. Zij weten ook waar u terecht kunt als u meer hulp nodig heeft.

Als u extra ondersteuning nodig heeft, dan kunt u uw hulpvraag ook melden bij de gemeente. Samen kijken we wat u en uw kind nodig hebben en wat er mogelijk is.

Blijkt uit het gesprek dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kunt u misschien een individuele voorziening krijgen. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. U mag een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Aanpak

Zo doet u een hulpvraag bij de gemeente:

  • Neem contact op met de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die u kunnen ondersteunen.
  • De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis, buurman of iemand van de cliĆ«ntondersteuning.
  • De gemeente bespreekt de volgende zaken met u:
    • Wat kunt u nog zelf?
    • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
    • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?
  • Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan doet u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget (pgb) te ontvangen.

Wet- en regelgeving