Uitkering voor oudere en arbeidsongeschikte werklozen

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner

Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

Aanpak

U vraagt de bijstand aan bij het Werkplein Noord Twente Twenteplein 7 te Almelo.

Wat moet u vooraf doen:

 • Schrijf u eerst als werkzoekende in bij www.werk.nl
 • Daarna controleert u online met een aantal vragen of u in aanmerking komt voor een bijstandstuitkering (u logt in met DigiD)
 • Aan het einde van de vragenlijst kunt u online een afspraak maken met een medewerker van het Werkplein
 • Ook als u vragen heeft of twijfelt of u recht heeft op een uitkering kunt u via de vragenlijst een afspraak maken. Laat u altijd goed voorlichten
 • U ontvangt een bevestiging van uw afspraak via email
 • Hulp nodig bij het invullen? Maak dan gebruik van het inloopspreekuur, iedere maandag van 15.00 tot 16.00 uur op het Werkplein
 • Als online een afspraak maken niet lukt, kunt u bellen met (0546) 541 789
 • Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs hebt (geen rijbewijs)

U vraagt de bijstand aan bij het Werkplein Noord Twente te Almelo (Twenteplein 7). Als u niet meteen aan de slag kunt, stuurt het Werkplein uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. 

Termijn

Het kan een aantal weken duren voor de eerste uitbetaling. Komt u hierdoor in geldnood? Dan kunt u een voorschot vragen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

 1. U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 2. U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
 3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). U heeft een partner die na 31 december 1971 geboren is. U heeft geen kinderen onder de 12 jaar.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.