Standplaatsvergunning aanvragen

Het is niet toegestaan om een stand langs de weg te zetten om spullen te verkopen of reclame te maken. Dit geldt ook voor standjes aan het water of op eigen grond. Dit betekent dat u bijvoorbeeld geen voertuigen, tafels of kraampjes neer mag zetten om informatie uit te delen of om producten te verkopen.

Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, viskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij de gemeente.

De gemeente heeft een Standplaatsenbeleid. Hierin is geregeld voor welke locaties er standplaatsvergunningen afgegeven kunnen worden. Neem contact op met de gemeente om te kijken om welke locaties het gaat en of er nog een plek beschikbaar is.

Als u een vaste standplaats op de (jaar)markt wilt kunt u contact opnemen met de marktmeester. De gemeente heeft dit geprivatiseerd.

Aanpak

Om een standplaatsvergunning aan te vragen moet u het volgende doen: 

 • aanvraagformulier standplaatsvergunning invullen
 • situatietekening (op schaal) van de locatie van de standplaats
 • exacte maatvoering van de verkoopinrichting aangeven
 • of u stroom nodig heeft van de gemeente

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergunning hangen onder andere af van:

 • standplaatsenbeleid
 • het soort activiteit
 • de omvang van de activiteit
 • het doel van de activiteit
 • mogelijke overlast voor omwonenden, voetgangers en ander verkeer
 • het bestemmingsplan
 • het straatbeeld

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Wilt u gebruik maken van stroom van de gemeente, vul dan ook het pdf-formulier (aanvraag stroom van de gemeente' in. Deze kunt u inscannen en mailen naar info@twenterand.nl, onder vermelding van 'aanvraag standplaatsvergunning, stroom van de gemeente'. Of opsturen naar: Postbus 67, 7670 AB Vriezenveen.