Rechtmatigheidsformulier invullen

Inkomstenformulier

Wie een bijstandsuitkering heeft en inkomsten (Participatiewet, IOAW of IOAZ), krijgt elke maand een inkomstenformulier toegestuurd.

Geef op dit formulier aan:

  • wat uw maandinkomen is en
  • welke uren u heeft gewerkt (op de achterzijde)
  • uw handtekening (en die van uw partner)

Heeft u steeds dezelfde inkomsten dan hoeft u alleen een inkomstenformulier inleveren als uw inkomsten wijzigen. Dat is vaak in januari en juli.

Wijzigingsformulier

Geef ook alle veranderingen door. Dit doet u met een wijzigingsformulier. Misschien gaat u bijvoorbeeld op vakantie, (ver)koopt u een auto of krijgt u een erfenis. Ook als uw inwonend kind van 21 jaar of ouder stopt met studeren moet u doorgeven. De gemeente bekijkt uw informatie en bepaalt of u nog recht heeft op uw uitkering.

Lever het formulier op tijd in. Let ook goed op dat u de juiste informatie invult. Doet u dit niet? Dan kunt u een boete krijgen. Als u te veel bijstand ontvangen heeft, dan moet u dit terugbetalen.

 

Aanpak

Zo vult u het inkomstenformulier in:

U vermeldt op het formulier:

  • wat uw maandinkomen is en
  • welke uren u heeft gewerkt
  • Uw handtekening (en die van uw partner)

Ontvangt u elke maand wisselende inkomsten dan krijgt u maandelijks een inkomstenformulier.

Wijzigt uw vaste inkomen alleen in juli en januari. U moet de wijziging dan voor het einde van de betreffende maand doorgeven met een wijziging of inkomstenformulier en specificatie.

Zo vult u het wijzigingsformulier in:

  • Is er iets veranderd in uw situatie? Geef dit dan aan.
  • Onderteken het formulier. Laat ook uw partner ondertekenen als dit nodig is.

Stuur het formulier op tijd naar de gemeente. Bewijsstukken bijvoegen indien mogelijk.

Wet- en regelgeving