Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

Omgevingsdienst Twente

De gemeente Twenterand heeft de uitvoering voor wat betreft 'milieu' uitbesteed aan de Omgevingsdienst Twente.

U vindt meer informatie op rudtwente.nl

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er is een landelijk rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.