Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met:

 • een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind
 • een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer
 • het zorgen voor (aangepast) vervoer met een bus of taxi

 

Let op! Nieuwe aanmeldingen Leerlingenvervoer schooljaar 2022 - 2023 uiterlijk 1 juli a.s. aanvragen

Heeft uw kind voor het nieuwe schooljaar leerlingenvervoer nodig? Vraag dit dan uiterlijk voor 1 juli aan. Anders kunnen wij niet garanderen dat het vervoer na de zomervakantie op tijd geregeld is en dient u tijdelijk zelf maatregelen te treffen.

De school vraagt geen leerlingenvervoer voor uw kind aan. U kunt dit zelf doen via www.twenterand.nl/leerlingenvervoer.

Het aanvragen geldt alleen voor nieuwe plaatsingen.

Aanpak

Zo vraagt u leerlingenvervoer aan:

 • U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • het burgerservicenummer van uw kind
  • uw bankrekeningnummer
  • uw loonstrook of IB60-formulier (inkomensverklaring)
  • het adres van de school
  • de reisduur met het openbaar vervoer
  • de afstand van de woning naar school

Een aantal onderdelen worden niet gevraagd bij de (digitale)aanvraag, maar moeten wel nadat u de aanvraag gedaan hebt beschikbaar zijn.

Kosten

Als uw kind aangepast vervoer nodig heeft, kan de gemeente om een eigen bijdrage vragen. Dit hangt af van uw inkomen.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De voorwaarden om leerlingenvervoer aan te vragen zijn onder andere:

 • de afstand tussen uw woning en de school
 • de reistijd
 • de mogelijkheden van uw kind

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.