Digitaal Loket

Inrit aanleggen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis dan moet u hiervan schriftelijk melding doen bij het college.

Het is verboden zonder toestemming:

  • een inrit te maken vanaf de weg
  • de weg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
  • een bestaande inrit te veranderen


Aanpak: 

Hoe dien ik een melding voor een inrit (uitweg) in?

 Als de inrit aansluit op een gemeentelijke weg, dient u een melding als volgt in:

• U vult het 'Meldingsformulier Inrit' in. U kunt de aanvraag online invullen

• Bij de melding voegt u een situatieschets toe van de gewenste situatie (schaal 1:100) en eventueel foto's van de huidige situatie

 


Termijn: 

De gemeente beslist binnen 6 weken na ontvangst op uw aanvraag.Voorwaarden: 

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning:

  • een inrit te maken vanaf de weg
  • de weg te veranderen (door bijvoorbeeld de stoep te verlagen)
  • een bestaande inrit te veranderen

Bezwaar: 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.


Bijzonderheden: