Inrit aanleggen

Het is verboden zonder toestemming:

  • een uitweg te maken vanaf de weg
  • de uitweg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep te verlagen
  • een bestaande uitweg te veranderen

Aanpak

Hoe dien ik een melding voor een inrit (uitweg) in?

 Als de inrit aansluit op een gemeentelijke weg, dient u een melding als volgt in:

• U vult het 'Meldingsformulier inrit' in. U kunt de aanvraag online invullen

• Bij de melding voegt u een situatieschets toe van de gewenste situatie (schaal 1:100) en eventueel foto's van de huidige situatie

 

Termijn

De gemeente beslist binnen 6 weken na ontvangst op uw aanvraag.

Voorwaarden

De melding voor een uitweg kan geweigerd worden als er sprake is van:

  • het in gevaar komen van de verkeersveiligheid;
  • dat er een parkeerplaats aan de openbaarheid wordt onttrokken;
  • het openbare groen op onaanvaardbare wijze wordt aangetast;
  • een uitweg bij een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten en de aanleg van de tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen.  

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Contact

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met team Omgeving (0546-840840)