Hulp bij schulden

Als het u niet meer lukt om uw schulden zelf te betalen, kunt u schuldhulpverlening krijgen. Er zijn verschillende manieren van hulp. De hulpverlener kan bijvoorbeeld afspraken maken met uw schuldeisers. Uw schuldhulpverlener helpt u ook met het op orde brengen en houden van uw inkomsten en uitgaven.

Laagdrempelige ondersteuning bij uw financiën

De Stichting BOOT (Budget Op Orde inTwenterand) is werkzaam in de gemeente Twenterand en heeft SchuldHulpMaatjes die mensen begeleiden die graag een extra steuntje in de rug willen bij hun financiële administratie.

De SchuldHulpMaatjes van Stichting BOOT zijn er voor iedereen, ongeacht identiteit, ras, geloofskeuze of geslacht. Iedereen in de gemeente Twenterand die begeleiding wil hebben kan zich melden bij de coördinator.

Meer informatie vindt u in de folder van Stichting BOOT

Aanpak

Zo vraagt u schuldhulpverlening aan:

 • Neem contact op met de gemeente.
 • De schuldhulpverlener maakt met u een afspraak voor een gesprek.
 • De schuldhulpverlener laat u weten welke informatie u moet aanleveren.
 • In dat gesprek bekijkt de hulpverlener samen met u naar uw schulden. U maakt samen een plan van aanpak.

Termijn

Binnen 4 weken krijgt u het eerste gesprek.

Is er sprake van een bedreigende situatie? Dan is het eerste gesprek binnen 3 werkdagen. Bedreigende situaties zijn:

 • huisuitzetting
 • afsluiting van gas, water en licht
 • opzegging van uw zorgverzekering

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

 • U staat ingeschreven bij de gemeente.
 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft een inkomen.

De gemeente mag uw aanvraag om de volgende redenen afwijzen:

 • U kreeg eerder schuldhulpverlening.
 • U pleegde fraude met overheidsgeld, zoals belastingen, uitkeringen of subsidies.