Huisverbod

De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als hij verwacht dat iemand huiselijk geweld zal plegen of heeft gepleegd.

Heeft u een tijdelijk huisverbod gekregen? Dit betekent dat u al die tijd niet meer in de buurt van uw huis mag komen. U mag ook geen contact opnemen met uw huisgenoten of kinderen.

De burgemeester kan ook een huisverbod opleggen als hij weet of een sterk vermoeden heeft dat er in een gezin kinderen mishandeld worden.  

Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode, een tijd om na te denken over wat er aan de hand is. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. Hierdoor zou de situatie niet verder uit de hand moeten lopen. Als degene die uithuisgeplaatst is, hulpverlening accepteert, kan de burgemeester het huisverbod weer intrekken. Het gevaar voor herhaling moet dan wel zijn afgenomen.

Aanpak

U krijgt het huisverbod toegestuurd. Hierin staat het volgende:

  • de plaats (adres) en hoelang het verbod zal gelden
  • waarom er een huisverbod is opgelegd
  • de naam of namen van de personen met wie u geen contact mag opnemen

Termijn

Een huisverbod geldt 10 dagen. De gemeente kan dit verlengen tot maximaal 4 weken. Dit hangt af van de situatie.

Voorwaarden

Alleen een meerderjarige kan een huisverbod krijgen. Als u uithuisgeplaatst bent, moet u binnen 24 uur laten weten waar u verblijft.

De burgemeester mag een huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is geweest, maar ook als hij of zij verwacht dat dit kan gaan gebeuren.

Bezwaar

U kunt in beroep gaan tegen een huisverbod. Ga hiervoor naar de rechter.

Als u zich niet aan het huisverbod houdt, kunt u maximaal 2 jaar gevangenisstraf krijgen. Dit kan ook een geldboete zijn. 

Contact

De burgemeester legt een huisverbod op. Hiervoor stuurt hij u een beschikking. Dit is een brief waarin staat dat u een huisverbod heeft gekregen. Als er veel haast bij is, mag de gemeente het huisverbod eerst mondeling opleggen. Hierna volgt de brief.

Wet- en regelgeving