Heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering

Wanneer u een bijstandsuitkering krijgt, kunt u te maken krijgen met een heronderzoek bijstandsuitkering. De gemeente controleert dan of u nog recht heeft op een bijstandsuitkering.U moet de gemeente op de hoogte houden van veranderingen in uw situatie. Geef dit op tijd door. Dit kunnen o.a. veranderingen zijn in inkomen, werk of thuissituatie. De gemeente beslist dan of u nog steeds recht heeft op uw uitkering of dat uw uitkering verandert. U bent verplicht om mee te werken met de gemeente. De gemeente is ook verplicht om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.

Geeft u veranderingen te laat door? Of heeft u foutieve informatie doorgegeven? U kunt hiervoor een boete krijgen. Ook moet u de bijstand die u teveel heeft gehad terugbetalen.

Aanpak

Zo voert de gemeente een heronderzoek rechtmatigheid bijstandsuitkering uit:

  • U ontvangt een heronderzoeksformulier of een uitnodiging voor een gesprek.
  • U vult de aanvullende gegevens in of neemt ze mee naar het gesprek.
  • De gemeente neemt een besluit.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving