Grafrechten verlengen, overschrijven of afstaan

Een graf/graven wordt/worden uitgegeven voor 10 jaar, 30 jaar, of voor onbepaalde tijd.

Wanneer een graf is uitgegeven voor 10 of 30 jaar, dan bestaat er de mogelijkheid (na het verstrijken van de termijn) om de grafrechten te verlengen met 5, 10 of 20 jaar. De rechthebbbende van het graf ontvangt hier voor het verstrijken van de termijn informatie van.

Kindergraven worden voor 30 jaar of voor onbepaalde tijd uitgegeven. Na het verstrijken van de termijn van 30 jaar is een verlenging met 10 jaar mogelijk.

Wanneer u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken.

Een graf op een begraafplaats huurt u voor een bepaalde termijn. U kunt kiezen voor een eigen graf (particulier graf of familiegraf) of een algemeen graf.

Als eigenaar van een eigen graf kunt u:

  • de grafrechten verlengen
  • de grafrechten overschrijven naar iemand anders
  • afstand doen van de grafrechten

Bij een algemeen graf kan dit niet.

Is de eigenaar van het graf overleden? Dan moet u de grafrechten overschrijven naar een familielid. Gebeurt dit niet, dan krijgt de gemeente het grafrecht.

Aanpak

U dient uw verzoek schriftelijk in.

Kosten

zie www.twenterand.nl voor de actuele tarieven