Glas inleveren

De gemeente zamelt glas in. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente.  


Bekijk op de website van de Rova waar de glasbakken staan.