Digitaal Loket

Gladheidsbestrijding

Gladde wegen en fietspaden kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of sneeuw van de weg te schuiven met sneeuwschuivers.


Aanpak: 

Zo vraagt u meer informatie over gladheidsbestrijding of dient u hierover een klacht in:

  • U neemt contact op met de gemeente.


Contact: 

Dit kan via e-mail: info@twenterand.nl. Of u belt (0546) 840 840.


DigiD

Inloggen

Login met uw DigiD om uw zaken online te regelen. DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

DigiD Inloggen "Mijn loket"