Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente.

De inspecteur controleert:

  • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
  • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
  • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
  • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

Aanpak

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

  • Neem contact op met de gemeente.
    • Start: doe dit voordat u begint met de werkzaamheden.
    • Einde: doe dit voordat u het gebouw in gebruik neemt.
  • U meldt de startdatum of einddatum van de werkzaamheden.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.