Bijstandsuitkering aanvragen

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

 

Aanpak

U vraagt de bijstand aan bij het Werkplein Noord Twente Twenteplein 7 te Almelo.

Wat moet u vooraf doen:

 • Schrijf u eerst als werkzoekende in bij www.werk.nl
 • Daarna controleert u online met een aantal vragen of u in aanmerking komt voor een bijstandstuitkering (u logt in met DigiD)
 • Aan het einde van de vragenlijst kunt u online een afspraak maken met een medewerker van het Werkplein
 • Ook als u vragen heeft of twijfelt of u recht heeft op een uitkering kunt u via de vragenlijst een afspraak maken. Laat u altijd goed voorlichten
 • U ontvangt een bevestiging van uw afspraak via email
 • Hulp nodig bij het invullen? Maak dan gebruik van het inloopspreekuur, iedere maandag van 15.00 tot 16.00 uur op het Werkplein.
 • Als online een afspraak maken niet lukt, kunt u bellen met (0546) 541 789
 • Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs hebt (geen rijbewijs)

Op dit moment kunt u online geen afpraak maken, u kunt bellen via (0546) 541 789

U vraagt de bijstand aan bij het Werkplein Noord Twente te Almelo (Twenteplein 7). Als u niet meteen aan de slag kunt, stuurt het Werkplein uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.  

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De voorwaarden om een bijstandsuitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U woont in Nederland
 • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren
 • U heeft geen recht op een andere uitkering die evenhoog of meer bedraagt dan de voor u geldende bijstandsnorm
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan gelden ook de volgende voorwaarden:

 • U neemt aangeboden werk aan
 • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau
 • U levert op verzoek een tegenprestatie, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk
 • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen
 • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden
 • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand
 • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling

Wilt u verhuizen naar een andere gemeente? En heeft u een bijstandsuitkering? Dan moet u daar eerst naar werk zoeken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving