Bijstand voor jongeren aanvragen

Jongeren met weinig geld komen misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Bent u niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 27 jaar? Dan moet u eerst zelf 4 weken op zoek gaan naar werk of een opleiding. Pas als dat niet lukt kunt u in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. De gemeente controleert of u voldoende uw best heeft gedaan om een baan of opleiding te vinden. Als u niet uw best heeft gedaan, dan krijgt u geen uitkering.

Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? En kunt u daardoor niet werken? Dan kunt u vanaf 18 jaar misschien een Wajong-uitkering krijgen. Een Wajong-uitkering kunt u aanvragen bij het UWV.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 21 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders).

Aanpak

Als u niet meteen aan de slag kunt, stuurt het Werkplein uw bijstandsaanvraag door naar de gemeente. De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt. U hebt weinig inkomen. U hebt geen geld. En er zijn geen andere voorzieningen. Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

U vraagt de bijstand aan bij het Werkplein Noord Twente Twenteplein 7 te Almelo.

Wat moet u vooraf doen:

 • Schrijf u eerst als werkzoekende in bij www.werk.nl
 • Daarna controleert u online met een aantal vragen of u in aanmerking komt voor een bijstandstuitkering (u logt in met DigiD)
 • Aan het einde van de vragenlijst kunt u online een afspraak maken met een medewerker van het Werkplein
 • Ook als u vragen heeft of twijfelt of u recht heeft op een uitkering kunt u via de vragenlijst een afspraak maken. Laat u altijd goed voorlichten
 • U ontvangt een bevestiging van uw afspraak via email
 • Hulp nodig bij het invullen? Maak dan gebruik van het inloopspreekuur, iedere maandag van 15.00 tot 16.00 uur op het Werkplein.
 • Als online een afspraak maken niet lukt, kunt u bellen met 0546-541789
 • Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs hebt (geen rijbewijs)

De zoekperiode naar werk van 4 weken gaat in op de dag dat u zich bij het Werkplein Noord Twente te Almelo meldt voor een uitkering.

Als u de bijstandsuitkering krijgt, maakt de gemeente een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wat de gemeente van u verwacht en welke ondersteuning u van de gemeente kunt verwachten.

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden van de bijstandsuitkering voor jongeren zijn:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent jonger dan 27 jaar
 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud
 • Er zijn geen andere voorzieningen voor uw levensonderhoud (bijvoorbeeld een WW uitkering evenhoog of meer dan een bijstandsuitkering).
 • U heeft 4 weken gezocht naar werk of een opleiding en u kunt dat bewijzen (bijvoorbeeld met sollicitatiebrieven)
 • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren
 • U accepteert het plan van aanpak van de gemeente
 • U doet uw best bij sollicitatiegesprekken en volgt bijvoorbeeld een cursus als dat nodig is (u werkt dus mee aan arbeidsinschakeling).
 • U gaat maatschappelijk nuttig werk doen als de gemeente dat van u vraagt

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bijzonderheden

Vanwege het coronavirus hoeft u misschien niet eerst 4 weken naar werk te zoeken. Vraag dit na bij de gemeente.

Wet- en regelgeving