Alcohol schenken en verkopen

Een ondernemer moet een drank- en horecavergunning hebben om alcoholische dranken te schenken. Er zijn 3 soorten drank- en horecavergunningen:

 • voor horecabedrijven, zoals restaurants en cafés (commerciele horeca)
 • voor slijterijen
 • voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines (para-commerciele horeca)

U moet een drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • u een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt 
 • de inrichting (bouwtechnisch) verandert
 • de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV)

Het kan zijn dat u meer vergunningen nodig heeft of meldingen moet doen zoals bijvoorbeeld:

 • Een horeca-exploitatievergunning als u een commercieel horeca-bedrijf heeft
 • Een gebruiksmelding/vergunning
 • Een aanwezigheidsvergunning bij het plaatsen van speelautomaten

Aanpak

Om een drank- en horecavergunning aan te vragen, heeft u nodig:

 • aanvraagformulier model A (commercieel) of B (para-commercieel)
 • een plattegrond op schaal van de inrichting inclusief terras
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een geldig kopie van een geldig legitimatiebewijs  van alle op de vergunning genoemde personen
 • een geldige verklaring sociale hygiëne van alle op de vergunning genoemde personen
 • Bibob vragenlijst met bijhorende bijlagen

Ook geeft u door wie de leidinggevenden zijn. U heeft van elke leidinggevende nodig:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • een geldige Verklaring Sociale Hygiëne

Kosten

€ 365,25

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een drank- en horecavergunning voor de commerciele horeca een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor niet commerciele horeca (een buurthuis of kantine). Hierbij is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing.

Voorwaarden

Bij een drank- en horecavergunning horen ook regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven. Ook kan de burgemeester uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Of de burgemeester kan uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben
 • Leidinggevenden moeten een verklaring sociale hygiëne hebben
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag als het om een drank- en horecavergunning gaat voor de commerciele horeca. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U kunt beroep instellen tegen een beslissing op uw aanvraag als het om een drank- en horecavergunning gaat voor de para-commerciele horeca (zoals een sportvereniging, buurthuis). Voorwaarde voor het instellen van beroep is dat u in de voorprocedure een zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Awb heeft ingebracht of dat het u redelijkerwijs niet kan worden verweten als u dit niet heeft gedaan.