Aanvullende bijdrage voor kinderopvang aanvragen

Als u werkt kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Dit kost geld. U kunt een deel van de kosten terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Hoeveel geld u terugkrijgt, hangt af van:

 • het inkomen van u (en uw partner)
 • het aantal kinderen dat naar de opvang gaat
 • het aantal uur dat uw kind bij de opvang is

Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Aanpak

U kunt een mail sturen naar werk@twenterand.nl

 

Voorwaarden

De voorwaarden om kinderopvang te krijgen, zijn onder andere:

 • U werkt, volgt een traject om werk te vinden, doet een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U krijgt alleen kinderopvangtoeslag over het aantal uren dat u werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de partner die het minst werkt.
 • De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
 • U heeft een contract met de kinderopvang.
 • U betaalt de kinderopvang.
 • Het kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u betaalt veel mee aan de onderhoud van het kind.
 • U heeft de Nederlandse identiteit of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • Het kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Soms zijn er extra regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent of toeslagpartner bent van een familielid.

Alle regels staan op de website van de Belastingdienst.

Wet- en regelgeving